El Moviment Feminista 4N a Corea del Sud

El Moviment de les 4 N és un poderós moviment feminista que ha emergit a Corea del Sud. Aquest moviment, conegut com a “feminisme de la quarta onada”, es basa en quatre principis fonamentals: no al matrimoni, no a sortir amb homes, no a tenir sexe i no a reproduir-se.

Desafiant Convencions i Buscant Igualtat

El Moviment de les 4 N és un poderós moviment feminista que ha emergit a Corea del Sud. Aquest moviment, conegut com a “feminisme de la quarta onada”, es basa en quatre principis fonamentals: no al matrimoni, no a sortir amb homes, no a tenir sexe i no a reproduir-se. A continuació, exploraré aquest moviment amb més detall:

 1. No al matrimoni:
  • Moltes dones surcoreanes han rebutjat la pressió social per casar-se. El matrimoni tradicional sovint implica rols de gènere rígids i expectatives que les dones volen evitar.
  • El moviment argumenta que les dones no haurien de ser definides pel seu estat civil i que poden viure vides plenes sense casar-se.
 2. No a sortir amb homes:
  • Aquesta és una resposta directa al masclisme i les desigualtats de gènere. Les dones han decidit no sortir amb homes que no respectin la seva autonomia i igualtat.
  • El moviment busca canviar les dinàmiques de poder i promoure relacions basades en el respecte mutu.
 3. No a tenir sexe:
  • El moviment qüestiona la idea que les dones han de satisfer les necessitats sexuals dels homes sense tenir en compte les seves pròpies desitjos i llibertat sexual.
  • Aquesta decisió és una forma de protesta contra la cultura de la violació i la pressió social per ser sexualment disponibles.
 4. No a reproduir-se:
  • Les dones han decidit no tenir fills com una forma de resistència. Això es relaciona amb la pressió social per ser mares i les dificultats que les dones enfronten en la maternitat.
  • També és una resposta a les expectatives tradicionals de gènere que assumeixen que les dones han de ser mares.

Malgrat els reptes, el moviment ha guanyat força i ha posat de manifest les desigualtats de gènere i les pressions socials que les dones surcoreanes enfronten. Tot i així, encara queda molt per fer per aconseguir la igualtat de gènere i canviar les estructures patriarcals que persisteixen en la societat surcoreana.